جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

برخی پروژه‌های اورهال و بازسازی

 • اطلاعات پروژه
 • نام دستگاه دامپتراک TEREX
 • وضعیت اولیه 5 سال خواب
 • مدت زمان پروژه 75 روزه
 • مدت گارانتی ۶ ماه یا ۷۰۰ ساعت

دامپتراک TEREX

این دستگاه زیر ۱۰۰۰ ساعت کار کرده است اما به دلیل خواب دستگاه به مدت ۵ سال در گمرک به شدت دچار آسیب جدی شده است.

75 روز کاری صرف نوسازی و احیای کامل تمامی بخش های این دستگاه گردیده است.

این دامپتراک با حجم باری 50 تن ساخته شده است.

 دستگاه اورهال شده (Overhaul) توسط شرکت اروند رهگستران پویا 6 ماه یا 700 ساعت گارانتی کامل می باشد.

ضمانت تهیه قطعات این دستگاه به مدت 5 سال از تاریخ قرارداد با وارانتی شرکت اروند رهگستران پویا می باشد.

 • اطلاعات پروژه
 • نام دستگاه هپکو 540
 • وضعیت اولیه از رده خارج
 • مدت زمان پروژه 70 روزه
 • مدت گارانتی ۶ ماه یا ۷۰۰ ساعت

هپکو 540

این دستگاه باتوجه به سال ساخت، تکنولوژی و وضعیت اولیه کاملا از رده خارج بود.

70 روز کاری صرف نوسازی و احیای کامل تمامی بخش های این دستگاه گردیده است.

باتوجه به تکنولوژی موجود تمامی دستگاه ها بروزرسانی می گردند. برای مثال بخش‌های قطع کن کمرشکن, دوربین دنده عقب، سیستم ترمزدست، سنسور جک، تجهیزات داخلی کابین و... بروزرسانی شده است.

با توجه به ارزش اولیه دستگاه اسقاط شده و با در نظر گرفتن هزینه های انجام شده جهت نوسازی آن حداقل به میزان 80% ارزش افزوده برای کارفرمای فوق ایجاد شده است.

علاوه بر ارزش افزوده ایجاد شده فوق، دستگاه نوسازی شده (Remanufacturing) توسط شرکت اروند رهگستران پویا 6 ماه گارانتی کامل می باشد.

 • اطلاعات پروژه
 • نام دستگاه لودر کوماتسو W90
 • وضعیت اولیه اسقاطی
 • مدت زمان پروژه 70 روز
 • مدت گارانتی ۶ ماه یا ۷۰۰ ساعت

لودر کوماتسو W90

این دستگاه کاملا فرسوده بوده و چندین سال در انبار اسقاطی قرار داشته است.

70 روز کاری صرف نوسازی و احیای کامل تمامی بخش های این دستگاه گردیده است.

باتوجه به تکنولوژی موجود تمامی دستگاه ها بروزرسانی می گردند. برای مثال این دستگاه در بخش های ترمز، دوربین دنده عقب، تجهیزات داخل کابین، تغییر در سیستم هیدرولیک، سنسور جک، تغییر در سیستم لیورها و... به روز رسانی شده است.

با توجه به ارزش اولیه دستگاه اسقاط شده و با در نظر گرفتن هزینه های انجام شده جهت نوسازی آن حداقل به میزان 75% ارزش افزوده برای کارفرمای فوق ایجاد شده است.

علاوه بر ارزش افزوده ایجاد شده فوق، دستگاه نوسازی شده (Remanufacturing) توسط شرکت اروند رهگستران پویا 6 ماه گارانتی کامل می باشد.

 • اطلاعات پروژه
 • نام دستگاه کامیون کمپرسی VOLVO N10
 • وضعیت اولیه اسقاطی
 • مدت زمان پروژه ۲ ماه
 • مدت گارانتی ۶ ماه یا ۷۰۰ ساعت

کامیون کمپرسی VOLVO N10

این دستگاه چندین سال در انبار اسقاط مجتمع سنگ آهن سنگان قرار داشته است.

45 روز کاری صرف نوسازی و احیای کامل تمامی بخش های این دستگاه گردیده است.

باتوجه به تکنولوژی موجود تمامی دستگاه ها بروزرسانی می گردند. برای مثال در این دستگاه سیستم جک و هیدرولیک و سیستم ایرکاندیشن (کولر) بوق و دوربین دنده عقب برای رفع خطرهای احتمالی بروزرسانی شده است.

با توجه به ارزش اولیه دستگاه اسقاط شده و با در نظر گرفتن هزینه های انجام شده جهت نوسازی آن حداقل به میزان 92% ارزش افزوده برای کارفرمای فوق ایجاد شده است.

علاوه بر ارزش افزوده ایجاد شده فوق دستگاه نوسازی شده (Remanufacturing) توسط شرکت اروند رهگستران پویا 6 ماه گارانتی کامل می باشد.

 • اطلاعات پروژه
 • نام دستگاه کامیون کشنده VOLVO N12
 • وضعیت اولیه فرسوده
 • مدت زمان پروژه 45 روز
 • مدت گارانتی ۶ ماه یا ۷۰۰ ساعت

کامیون کشنده VOLVO N12

این دستگاه در حال کار ولی کاملا فرسوده بوده و مجوز تردد در خارج از محوطه معدن را نداشته است.

45 روز کاری صرف نوسازی و احیای کامل تمامی بخش های این دستگاه گردیده است.

باتوجه به تکنولوژی موجود تمامی دستگاه ها بروزرسانی می گردند در این دستگاه سیستم ایرکاندیشن (کولر) به آن اضافه شده است.

با توجه به ارزش اولیه دستگاه اسقاط شده و با در نظر گرفتن هزینه های انجام شده جهت نوسازی آن حداقل به میزان 94% ارزش افزوده برای کارفرمای فوق ایجاد شده است.

علاوه بر ارزش افزوده ایجاد شده فوق دستگاه نوسازی شده (Remanufacturing) توسط شرکت اروند رهگستران پویا 6 ماه گارانتی کامل می باشد.

 • اطلاعات پروژه
 • نام دستگاه کامیون آتش نشانی
 • وضعیت اولیه اسقاطی
 • مدت زمان پروژه 2 ماه
 • مدت گارانتی 6 ماه یا 700 ساعت

کامیون آتش نشانی

 سازمان آتش نشانی 

 

این دستگاه ایرادات فنی اساسی در بخش های کامیون و تجهیزات امداد و نجات داشته و کاملا غیر عملیاتی بوده است.

60 روز کاری حدود 530 ساعت صرف نوسازی و احیای کامل تمامی بخش های این دستگاه گردیده است.

باتوجه به تکنولوژی موجود تمامی دستگاه ها بروزرسانی می گردند. به طور مثال در این دستگاه بروزرسانی می گردند. به طور مثال در این دستگاه سیستم پمپ و شیرآلات و مخازن اصلی با فناوری روز جایگزین شده است.

با توجه به ارزش اولیه دستگاه اسقاط شده و با در نظر گرفتن هزینه های انجام شده جهت نوسازی آن حداقل به میزان 127% ارزش افزوده برای کارفرمای فوق ایجاد شده است.

علاوه بر ارزش افزوده ایجاد شده فوق دستگاه نوسازی شده (Remanufacturing) توسط شرکت اروند رهگستران پویا دارای 6 ماه گارانتی کامل می باشد. 

 • اطلاعات پروژه
 • نام دستگاه دستگاه حفاری DB1200
 • وضعیت اولیه از رده خارج
 • مدت زمان پروژه 45 روز
 • مدت گارانتی ۶ ماه یا ۷۰۰ ساعت

دستگاه حفاری DB1200

همانطور که در تصویر می‌بینید وضعیت اولیه دستگاه از رده خارج بوده و اسقاطی محسوب می‌شود.

45 روز کاری صرف اورهال و احیای کامل تمامی بخش‌های این دستگاه شده است.

باتوجه به تکنولوژی موجود، دستگاه‌ بروزرسانی شده است. برای مثال دربخش‌های ساخت دکل جدید، سنسورهای ایمنی، ارتقا سیستم هیدرولیک و... به روزرسانی انجام شده است.

با توجه به ارزش اولیه دستگاه (اسقاطی) و با در نظر گرفتن هزینه‌های انجام شده جهت اورهال این دستگاه، حداقل به میزان 110% ارزش افزوده برای کارفرمای محترم ایجاد شده است.

علاوه بر ارزش افزوده ایجاد شده فوق، دستگاه اورهال شده (Overhaul) توسط شرکت اروند رهگستران پویا به مدت 6 ماه گارانتی کامل می باشد.

 • اطلاعات پروژه
 • نام دستگاه دیزل ژنراتور
 • وضعیت اولیه اسقاطی
 • مدت زمان پروژه 28 روز
 • مدت گارانتی ۶ ماه یا ۷۰۰ ساعت

دیزل ژنراتور

باتوجه به وضعیت اولیه دستگاه، به دلیل خرابی پی در پی قابل استفاده نبوده است.

28 روز کاری صرف اورهال و احیای کامل تمامی بخش‌های این دستگاه شده است.

باتوجه به تکنولوژی موجود، دستگاه بروزرسانی شده است. برای مثال در سیستم حفاظت و کنترل، وایرینک، سنسورها و... عملیات بروزرسانی انجام شده است.

با توجه به ارزش اولیه دستگاه و با در نظر گرفتن هزینه‌های انجام شده جهت اورهال آن، حداقل به میزان 140% ارزش افزوده برای کارفرمای محترم ایجاد شده است.

علاوه بر ارزش افزوده ایجاد شده فوق، دستگاه اورهال شده (Overhaul) توسط شرکت اروند رهگستران پویا به مدت 6 ماه گارانتی کامل می باشد.

 • اطلاعات پروژه
 • نام دستگاه جرثقیل نیسان
 • وضعیت اولیه اسقاطی
 • مدت زمان پروژه ۲ ماه
 • مدت گارانتی ۶ ماه یا ۷۰۰ ساعت

جرثقیل نیسان

این دستگاه ایرادات فنی و اساسی در بخش های کامیون و جرثقیل داشته و قابلیت اخذ گواهی ایمنی و بازرسی را نداشته است.

45 روز کاری صرف نوسازی و احیای کامل تمامی بخش های این دستگاه گردیده است.

باتوجه به تکنولوژی موجود تمامی دستگاه ها بروزرسانی می گردند. برای مثال در این دستگاه سیستم LMI (برنامه نویسی و مانیتورینگ وزن مجاز، وزن بار، زوایای بوم ها و...) جهت اخذ گواهی نامه ایمنی و بازرسی نصب گردید.

با توجه به ارزش اولیه دستگاه اسقاط شده و با در نظر گرفتن هزینه های انجام شده جهت نوسازی آن حداقل به میزان 65% ارزش افزوده برای کارفرمای فوق ایجاد شده است.

علاوه بر ارزش افزوده ایجاد شده فوق دستگاه نوسازی شده (REMANUFACTURING) توسط شرکت اروند رهگستران پویا 6 ماه گارانتی کامل می باشد.

 • اطلاعات پروژه
 • نام دستگاه تراکتور رومانی
 • وضعیت اولیه اسقاطی
 • مدت زمان پروژه ۲ ماه
 • مدت گارانتی ۶ ماه یا ۷۰۰ ساعت

تراکتور رومانی

این دستگاه ایرادات فنی و اساسی در بخش های کامیون و جرثقیل داشته و قابلیت اخذ گواهی ایمنی و بازرسی را نداشته است.

45 روز کاری صرف نوسازی و احیای کامل تمامی بخش های این دستگاه گردیده است.

باتوجه به تکنولوژی موجود تمامی دستگاه ها بروزرسانی می گردند. برای مثال در این دستگاه سیستم LMI (برنامه نویسی و مانیتورینگ وزن مجاز، وزن بار، زوایای بوم ها و ...) جهت اخذ گواهی نامه ایمنی و بازرسی نصب گردید.

با توجه به ارزش اولیه دستگاه اسقاط شده و با در نظر گرفتن هزینه های انجام شده جهت نوسازی آن حداقل به میزان 65% ارزش افزوده برای کارفرمای فوق ایجاد شده است.

علاوه بر ارزش افزوده ایجاد شده فوق دستگاه نوسازی شده (Remanufacturing) توسط شرکت اروند رهگستران پویا 6 ماه گارانتی کامل می باشد.