جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

هیئت مدیره

Blue Line 1.3 اورهال و بازسازی ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، معدن هوشمند
Untitled 1 اورهال و بازسازی ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، معدن هوشمند

دکتر علی جوانفرد

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره اروند، ایشان دارای مدرک کارشناسی آمار و دکترای روانشناسی بالینی تحت لیسانس دانشگاه هک فرانسه می‌باشند.

مرتضی جوانفرد اورهال و بازسازی ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، معدن هوشمند

مرتضی جوانفرد

عضو هیئت مدیره و مدیر راهبردی و مدیر ارشد اطلاعات اروند، مسئول بخش توسعه کسب و کار در فضا‌های دیجیتال، تجزیه و تحلیل اقدامات رقبا و تحلیل نقاط ضعف و قوت داخلی و خارجی سازمان.

خبیر 1.6 اورهال و بازسازی ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، معدن هوشمند

منا رضوی خبیر

عضو هیئت مدیره و مدیر اداری و منابع انسانی اروند، مسئول امور کارگزینی، قانون، امنیت و سیاست‌های اجرایی درون سازمانی، روابط کارکنان و کار، بهداشت و ایمنی تمامی بخش‌ها.

مدیران و معاونان ارشد

Blue Line 1.3 اورهال و بازسازی ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، معدن هوشمند
عکس پرسنلی دکتر پوربدخشان اورهال و بازسازی ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، معدن هوشمند

دکتر کاظم پوربدخشان

معاون راهبردی اروند، مسئول تعیین اهداف، تدوین برنامه‌های عملیاتی سازمان، ارزیابی استراتژی‌های فعلی و تأیید اجرای استراتژی‌ها در سطح سازمان، شناسایی نقات قوت و ضعف و تحلیل آن.

مهندس ابوالقاسم جوان اورهال و بازسازی ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، معدن هوشمند

مهندس ابوالقاسم جوان

معاون نگهداری و تعمیرات (نت) اروند، مسئول برنامه‌ریزی و زمان‌بندی نگهداری و تعمیرات، مدیریت فنی، ارتقاء دانش فنی کارکنان، رصد عملکرد تجهیزات، برنامه‌ریزی و تامین قطعات و مواد مورد نیاز پروژه‌ها.

دکتر فراحی اورهال و بازسازی ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، معدن هوشمند

دکتر محمد مهدی فراحی

مشاور توسعه مدیریت و منابع انسانی اروند، مسئول تمام جنبه‌های سرمایه انسانی، از جمله کسب استعداد و مدیریت، یادگیری و توسعه، پاداش‌ها، نظارت بر روابط کارکنان و کار، بهداشت و ایمنی.

دکتر ابریشمی اورهال و بازسازی ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، معدن هوشمند

دکتر حمیدرضا ابریشمی

مدیر سامانه‌های هوشمند اروند، مسئول هوشمندسازی، پیاده سازی سامانه‌های کنترل تردد، پیاده سازی سیستم‌های هوشمند مدیریت گردش کار.

غلام حسین سلیمانی 1.0 اورهال و بازسازی ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، معدن هوشمند

غلام‌حسین سلیمانی

مشاور حقوقی و وکیل اروند، مسئول قانون، امنیت و سیاست عمومی که شامل خدمات حقوقی، قراردادهای تجاری، طرح دعوی، تنظیم دادخواست و لوایح دفاعی.

علی مهدوی 1.1 اورهال و بازسازی ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، معدن هوشمند

علی مهدوی

رئیس حسابداری اروند، مسئول امور مالی و حسابداری.

چارت سازمانی اروند

Blue Line 1.3 اورهال و بازسازی ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، معدن هوشمند

اروند توانسته است در فرآیند توسعه پایدار خود در طی 1۶ سال گذشته، به تدریج شبکه‌ای قوی متشکل از کارشناسان‌فنی، کارکنان فروش، خدمات و مشاوران خبره و مجرب در کنار خود فراهم سازد. بر همین اساس به طور مداوم به مشتریان خود در سراسر ایران، خدمات یکپارچه بسیار کارآمد، از قبیل  فروش، خدمات پس از فروش، نگهداری و تعمیرات، اورهال و بازسازی ماشین آلات راهسازی و معدنی را مطابق روش های نوین ارائه می‌دهد.

این شرکت در مبحث اشتغال زایی نیز پیوسته در مسیر پیشرفت بوده و در حال حاضر برای 48 نفر بطور مستقیم و 97 نفر بطور غیرمستقیم ایجاد شغل نموده است.

چارت سازمانی اروند رهگستران پویا