جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اروند رهگستران پویا   >   خدمات  > خدمات آزمایشگاهی

نمونه گیری از روغن خودرو

خدمات آزمایشگاه روغن

خدمات آزمایشگاهی اروند رهگستران پویا برای تشخیص مشکلات قطعات موتوری چگونه انجام می شود ؟

در آزمایشگاه اروند ابتدا از روغن موتور ” نمونه برداری ” انجام می شود . تا در ازمایشگاه اروند عملکرد موتور بر اساس رنگ و غلظت و… مورد بررسی قرار گیرد.

نمونه گیری از بخش های زیر انجام می گیرد.

موتور .. هیدروایک .. گیربکس .. دیفرانسیل فاینال درایو.. توربین ها

در ابتدا برای اینکه اهمیت این نوع از خدمات را برای خودروها مخصوصا ماشین آلات صنعتی و یا هواپیما ها و… متوجه شوید در مورد اهمیت نمونه گیری در آزمایشگاه اروند رهگستران پویا ادامه مقاله را باهم پیش میبریم

اهمیت نمونه گیری :

ذرات فرسايشي موجود در روغن حاوي اطلاعات فراواني راجـع بـه نـوع فرسـايش و سـاير عوامـل و تغييرات روغن مي باشد. لذا نمونه گيري بايستي به نحوي انجام شـو د تـا ميـزان و درصـد ذرات فرسايشـي موجود درنمونه برداشته شده مشابه كل روغن موجود در سيستم باشد. بدين منظور نحوه نمونـه گيـري پيوسته بايستي يكسان باشد. بهترين زمان بـراي نمونـه گيـري درسـت پـس از توقـف دسـتگاه مـي باشـد

بنابرین اگر زمانی نیاز به نمونه برداری داشتید خودرو باید خاموش باشد و مکانیک متخصص از گیج و عمق روغن نمونه برداری انجام دهد

اطلاعاتی که در آنالیز روغن بدست می آید می تواند برای دارنده خودرو این مزیت را داشته باشد که میزان کارکرد قطعه موتوری ، گیربکسی یا هیدرولیک رو مشخص می کند و اینکه کدام بخش از موتور به مشکل برخورده است و برای رفع آن اقدام کند . اگر حتی مشکل خیلی جدی ندارد و یا مشکل قطعه شناسایی شده باشد و رفع شده باشد می توانید از " طول عمر " قطعه و زمان تعویض آن مطلع شوید .

مهندسین لابراتور ما لیست از اطلاعات مهم در مورد سلامت قطعه به شما ارائه می دهند .

همه چیز به نمونه برداری مربوط است

بله همه چیز به نمونه برداری صحیح و اصولی برمی گردد . مهندیس در آزمایشگاه " آزمایش " های مختلفی با اندازه گیری های استاندارد انجام می دهند تا فعالیت روغن در سیکل گردشش را به صورت "برگه نتیجه " ارائه کنند .

وسایل و تجهیزات نمونه گیری :

كيف مخصوص نمونه گيري به منظور استاندارد بودن كار نمونه گيري، طراحـي و تهيـه شـده اسـت كه در اختيار قرار مي گيرد، اين كيف شامل وسايل زير اسـت .

 1 -پمـپ مخصـوص نمونـه گيري

 2 -ظرفهاي نمونه

 3 -يش لنگ نمونه گيري

 4 -فرمهاي مخصوص اطلاعات همراه نمونه

تناوب نمونه گیری

اولین باری که نمونه گیری انجام می شود و بعد از مشکلات در آزمایشگاه مشخص می شود و آن را رفع می کنیم برای اطمینان از عملکرد درست و بررسی خرابی و عدم خرابی

تناوب نمونه گیری مهم است .

فاصله زماني دو نمونه گيري از هر قسمت ( موتور ؛ گيربكس و...) بستگي به نوع ؛ حساسيت ؛ شـ رايط كـار و همچنين ميزان كاركرد دستگاه دارد

نمونه برداری از روغن ماشین

چه اطلاعاتی در نمونه گیری برای خودرو مشخص می شود ؟

خوب بعد از آنکه نمونه گیریمون انجام شد لیستی مانند زیر از روغن با " حجم " مشخص بدست می آید در این جدول آزمایشگاه اروند رهگستران پویا نوع آزمایش را مشخص کرده و حداکثر زمان پاسخ به شما رو هم گذاشتیم تا دسترسی به زمان نتایج برای شما که دنبال خدمات مناسب برای خودرو حفظ طول عمر آن هستید ملموس و مشخص باشد

لیست آزمایشات و حجم نمونه روغن
لیست نمونه برداری از روغن ماشین

کلام آخر برای اهمیت آزمایش روغن خودرو

خوب با توجه به کلیات مقاله برای بهبود عملکرد خودروتون و همچنین قبل از آنکه موتور و یا گیربکس آن در فشارهای استهلاکی و... به شما هزینه تعمیرات و یا تعویض قطعه رو تحمیل کند و برایتان دردسر درست کند . اگر با خودرو خود کار می کنید . خدمات  تست آزمایش روغن از هزینه های گزاف جلوگیری می کند و همچنین شما یک برنامه ریزی مناسب برای اینکه چه زمانی باید به ماشین رسیدگی اساسی انجام دهید را براتون مشخص می کند .