جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اروند رهگستران پویا  >   حمایت از محیط زیست

حمایت از محیط زیست

اروند در راستای مسئولیت اجتماعی خود در تلاش است به تحقق رویای جهانی سبز و بدون آلودگی کمک کند. به طور مثال یک دستگاه ماشین که حدود سی سال سن دارد و مستهلک شده می‌تواند در فرایند بازسازی ارتقاء موتور پیدا کند، سیستم احتراق آن تعویض و فیلترهای مناسب برای جلوگیری از تولید آلاینده در آن تعبیه شود. یا به طور مثال از طریق هوشمند سازی معادن می‌توان مصرف سوخت را پایین آورد و انرژی کمتری مصرف کرد.

اروند به ایرانی سبز و جهانی سبز می‌اندیشد.

00 اورهال و بازسازی ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، معدن هوشمند