جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شرکای راهبردی

Short Line Blue اورهال و بازسازی ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، معدن هوشمند

سازمان همیاری‌ شهرداریها

شرکت اروند رهگستران پویا بعنوان شرکت حامی خدمات دانش بنیان و سرمایه گذار خطرپذیر در این زمینه، همکاری اشتراکی خود را با این سازمان آغاز نموده و دفتر کار خود را در مرکز حمایت از نوآوری و فناوری خدمات شهری-روستایی واقع در سازمان همیاری شهرداریها بنا نهاده است.

اندیشکده آفتاب آینده

اندیشکده آفتاب آینده در زمینه تصمیم سازی بر مبنای آینده پژوهی و توسعه فناوری، معرفی شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد با شرکت همکاری می نماید. اندیشکده به عنوان منتور سازمانی در شرکت وظیفه شناسایی تقاضا و نیاز، ارزیابی عملکرد، معرفی زمینه‌های نوظهور در بازارهای مرتبط با زمینه فعالیت شرکت و همچنین معرفی فناوری های دانش بنیان مرتبط با آن را نیز انجام می دهد.

گروه مشاوران افق

این گروه خدمات تخصصی در حوزه توسعه  مدیریت و رهبری، توسعه سازمان و کسب و کار، و ارتقا نظام‌های مدیریت و مدیریت منابع انسانی می‌پردازد. طراحی مدل‌های توسعه کسب و کار و سازمان، طراحی ساختار و فرایندها، طراحی و استقرار نظام‌های مدیریت تحول سازمان و مدیریت منابع انسانی و کوچینگ مدیران و رهبران از جمله فعالیت‌های گروه مشاوران توسعه مدیریت و منابع انسانی افق است.

پیشرو اندیشان کاویان

شرکت پیشرو اندیشان کاویان مجری کلیه امور مربوط به خدمات شهری و فناوری‌های دانش بنیان با استفاده از قابلیت‌های موجود در شرکت‌های دانش بنیان و فناور در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری کشور می‌باشد. این شرکت بعنوان اندیشکده شهری، حلقه اتصالی بین دانشگاه، پارک‌های علم و فناور کشور و شهرداری‌ها می‌باشد.

سازمان همیاری‌ شهرداریها

شرکت اروند رهگستران پویا بعنوان شرکت حامی خدمات دانش بنیان و سرمایه گذار خطرپذیر در این زمینه، همکاری اشتراکی خود را با این سازمان آغاز نموده و دفتر کار خود را در مرکز حمایت از نوآوری و فناوری خدمات شهری-روستایی واقع در سازمان همیاری شهرداریها بنا نهاده است.

اندیشکده آفتاب آینده

اندیشکده آفتاب آینده در زمینه تصمیم سازی بر مبنای آینده پژوهی و توسعه فناوری، معرفی شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد با شرکت همکاری می نماید. اندیشکده به عنوان منتور سازمانی در شرکت وظیفه شناسایی تقاضا و نیاز، ارزیابی عملکرد، معرفی زمینه‌های نوظهور در بازارهای مرتبط با زمینه فعالیت شرکت و همچنین معرفی فناوری های دانش بنیان مرتبط با آن را نیز انجام می دهد.

گروه مشاوران افق

این گروه خدمات تخصصی در حوزه توسعه  مدیریت و رهبری، توسعه سازمان و کسب و کار، و ارتقا نظام‌های مدیریت و مدیریت منابع انسانی می‌پردازد. طراحی مدل‌های توسعه کسب و کار و سازمان، طراحی ساختار و فرایندها، طراحی و استقرار نظام‌های مدیریت تحول سازمان و مدیریت منابع انسانی و کوچینگ مدیران و رهبران از جمله فعالیت‌های گروه مشاوران توسعه مدیریت و منابع انسانی افق است.

پیشرو اندیشان کاویان

شرکت پیشرو اندیشان کاویان مجری کلیه امور مربوط به خدمات شهری و فناوری‌های دانش بنیان با استفاده از قابلیت‌های موجود در شرکت‌های دانش بنیان و فناور در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری کشور می‌باشد. این شرکت بعنوان اندیشکده شهری، حلقه اتصالی بین دانشگاه، پارک‌های علم و فناور کشور و شهرداری‌ها می‌باشد.

تماس با ما

Short Line Yellow اورهال و بازسازی ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، معدن هوشمند

جهت ارتباط با مدیران و کارشناسان اروند می‌توانید از طریق لینک‌ زیر اقدام کنید.