جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اروند رهگستران پویا     >     پروژه‌ها     > پروژه ماشین آلات  ترابری

 • اطلاعات پروژه
 • نام دستگاه کامیون کمپرسی VOLVO N10
 • وضعیت اولیه اسقاطی
 • مدت زمان پروژه 2 ماه
 • مدت گارانتی ۶ ماه یا ۷۰۰ ساعت

کامیون کمپرسی VOLVO N10

این دستگاه چندین سال در انبار اسقاط مجتمع سنگ آهن سنگان قرار داشته است.

45 روز کاری صرف نوسازی و احیای کامل تمامی بخش های این دستگاه گردیده است.

باتوجه به تکنولوژی موجود تمامی دستگاه ها بروزرسانی می گردند. برای مثال در این دستگاه سیستم جک و هیدرولیک و سیستم ایرکاندیشن (کولر) بوق و دوربین دنده عقب برای رفع خطرهای احتمالی بروزرسانی شده است.

با توجه به ارزش اولیه دستگاه اسقاط شده و با در نظر گرفتن هزینه های انجام شده جهت نوسازی آن حداقل به میزان 92% ارزش افزوده برای کارفرمای فوق ایجاد شده است.

علاوه بر ارزش افزوده ایجاد شده فوق دستگاه نوسازی شده (Remanufacturing) توسط شرکت اروند رهگستران پویا دارای 6 ماه گارانتی کامل می باشد. 

 • اطلاعات پروژه
 • نام دستگاه کامیون کمپرسی VOLVO N12
 • وضعیت اولیه فرسوده
 • مدت زمان پروژه 45 روز
 • مدت گارانتی ۶ ماه یا ۷۰۰ ساعت

کامیون کشمده VOLVO N12

این دستگاه در حال کار ولی کاملا فرسوده بوده و مجوز تردد در خارج از محوطه معدن را نداشته است.

45 روز کاری صرف نوسازی و احیای کامل تمامی بخش های این دستگاه گردیده است.

باتوجه به تکنولوژی موجود تمامی دستگاه ها بروزرسانی می گردند در این دستگاه سیستم ایرکاندیشن (کولر) به آن اضافه شده است.

با توجه به ارزش اولیه دستگاه اسقاط شده و با در نظر گرفتن هزینه های انجام شده جهت نوسازی آن حداقل به میزان 94% ارزش افزوده برای کارفرمای فوق ایجاد شده است.

علاوه بر ارزش افزوده ایجاد شده فوق دستگاه نوسازی شده (Remanufacturing) توسط شرکت اروند رهگستران پویا دارای 6 ماه گارانتی کامل می باشد. 

 • اطلاعات پروژه
 • نام دستگاه جرثقیل نیسان
 • وضعیت اولیه اسقاطی
 • مدت زمان پروژه 2 ماه
 • مدت گارانتی ۶ ماه یا ۷۰۰ ساعت

جرثقیل نیسان

این دستگاه ایرادات فنی و اساسی در بخش های کامیون و جرثقیل داشته و قابلیت اخذ گواهی ایمنی و بازرسی را نداشته است.

45 روز کاری صرف نوسازی و احیای کامل تمامی بخش های این دستگاه گردیده است.

باتوجه به تکنولوژی موجود تمامی دستگاه ها بروزرسانی می گردند. برای مثال در این دستگاه سیستم LMI (برنامه نویسی و مانیتورینگ وزن مجاز، وزن بار، زوایای بوم ها و...) جهت اخذ گواهی نامه ایمنی و بازرسی نصب گردید.

با توجه به ارزش اولیه دستگاه اسقاط شده و با در نظر گرفتن هزینه های انجام شده جهت نوسازی آن حداقل به میزان 65% ارزش افزوده برای کارفرمای فوق ایجاد شده است.

علاوه بر ارزش افزوده ایجاد شده فوق دستگاه نوسازی شده (Remanufacturing) توسط شرکت اروند رهگستران پویا دارای 6 ماه گارانتی کامل می باشد.