جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اروندرهگستران   > خدمات   > مدیریت تحول جامع

مدیریت جامع تحول و توسعه

اروند بجز خدمات اورهال ماشین آلات و نت، به ارائه خدمات پیشرفته صنعت 4.0، صنعت 5.0 و تحول و هوشمندسازی نیز می پردازد. خدمات تحول و توسعه اروند از طریق بهروش «مدیریت تحول جامع» که خود از دهها بهروش دیگر استفاده می کند، انجام می شود. از تحول کارخانجات و هوشمندسازی معادن گرفته تا تحول وزارتخانه ها و کسب و کارهای کوچک و متوسط، یا کسب و کارهای بزرگ، همگی حول ابعاد پیشرفت یک “سازمان” انجام می شوند. در “مدیریت تحول جامع”، ترکیب تخصص و دانش خاص صنعت با مدیریت پیشرفته، همراه با فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی و نهایتا زیرساخت سازمانی قوی، سازمان شما را مطابق دستاوردهای نوین مدیریت و فناوری بطور پیشرفته در بیش از سی بعد سازمانی متحول می کند. هر یک از این ابعاد متناظر با حداقل یک سنجه بلوغ و تعدادی بهروش (Best Practice) و چارچوب است. با ورود به هر سازمان و مطالعه آن و تعامل با مسوولین سازمان، ابعاد تحولی که اولویت بالاتری دارند از بین ابعاد مختلف انتخاب می شوند و سنجه بلوغ و بهروشهای مد نظر برای هر بعد نیز برای پیاده سازی انتخاب نهایی می شوند و کاستمایزیشن و بومی سازی برای سازمان مدنظر انجام می شود. در هر یک از ابعاد، وضعیت فعلی سازمان و وضعیت هدف سازمان (مثلا از سطح یک بلوغ به سطح سه) تعیین می شود و برای هر بعد حداقل یک پروژه تحول تعریف می شود و مجموع این پروژه ها برنامه تحول سازمان را تشکیل می دهند. از جمله ابعاد مذکور:

مدیریت فرایند

مدیریت دانش

مدیریت ارزیابی و هوشمندی تجاری

مدیریت بازاریابی و بازاریابی دیجیتال

آموزش مهارت افزایی و تجربه افزایی

هوش مصنوعی، بلاکچین و فناوریهای نوین

مدیریت منابع انسانی

مدیریت زنجیره تامین

مدیریت تولید

امور حقوقی

یادگیری سازمانی

رهبری سازمانی

معماری سازمانی

مدیریت مشتری

سرویس گرایی

رقابتی بودن خدمات و محصولها

مدیریت نوآوری

مدیریت پروژه، برنامه و پورتفولیو

مدیریت فنی-مهندسی

مدیریت محصول

اخلاق و معنویت سازمانی

مدیریت منابع و دارایی ها

مدیریت تولید

مدیریت راهبردی و استراتژیک

مغز مصنوعی مدیریت جامع سازمانی

مدیریت ریسک، مقاومت و امنیت سازمانی

عدالت سازمانی

هم افزایی گسترده جمعی

مدیریت آمادگی برای پذیرش تحول

مدیریت آمادگی برای انجام تحول

استانداردها و امور علمی، صنعتی و آزمایشگاهی خاص کسب و کار مد نظر

مدیریت زنجیره تامین