جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
هوشمندسازی معدن در شرکت اروند

صنعت 5.0

تکامل صنعتی جهان خاصه در کشورهای مرفه مراحلی را طی کرده و می کند که معمولا توسط عبارات «صنعت 1.0» الی «صنعت 5.0» بیان می شود:

صنعت 1.0: اختراع موتور بخار و تولید مکانیزه نسبتا انبوه در کارخانه ها

صنعت 2.0: تولید انبوه با راه اندازی خط تولیدهای الکتریکی مکانیزه

صنعت 3.0: اتوماسیون به کمک کامپیوتر و استفاده از روباتها

صنعت 4.0: هوشمندسازی و ایجاد شبکه های ماشینهای متصل (شهر هوشمند، معدن هوشمند، اینترنت اشیا، …)

صنعت 5.0: برجسته شدن نقش انسان و جامعه در هوشمندسازی و اتوماسیون، از پایداری زیستی-انسانی تولید و کار گرفته تا شخصی سازی انبوه روشها و فناوریها، برجسته شدن هم افزاییها و مشارکتهای جمعی، و فرهنگ مربوطه

برنامه فعلی صنایع در کشورهای مرفه پیاده سازی تدریجی «صنعت 4.0» است، ولی برنامه آینده پیاده سازی «صنعت 5.0» می باشد.

در مباحث هوشمندسازی توسط اروند – از معدن هوشمند گرفته تا شهر هوشمند – روی «صنعت 4.0» و «صنعت 5.0» تاکید داریم. زیرساخت کار نیز به کمک «مدیریت تحول جامع» قابل پیاده سازی است.

0120ش اورهال و بازسازی ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، معدن هوشمند

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است